శ్రీదేవి చ‌నిపోలేదు.. ప్రేక్ష‌కుల గుండెల్లో ఎప్ప‌టికీ చిర‌స్థాయిగా నిలిచే ఉంటుంది – చిరంజీవి

శ్రీదేవి చ‌నిపోలేదు.. ప్రేక్ష‌కుల గుండెల్లో ఎప్ప‌టికీ చిర‌స్థాయిగా నిలిచే ఉంటుంది – చిరంజీవి