రూ.3వేల లోపు వాటర్ హీటర్ కావాలా? ఇవే బెస్ట్

ఓరియంట్ ఎలక్ట్రిక్ ఆరా ఇన్‌స్టా ప్రో | 3 లీటర్ ఇన్‌స్టంట్ వాటర్ హీటర్

క్రాంప్టన్ ఇన్‌స్టాబ్లిస్ 3-L ఇన్‌స్టంట్ వాటర్ హీటర్ (గీజర్) అధునాతన 4 స్థాయి భద్రత

బజాజ్ స్ప్లెండోరా 3 లీటర్ 3KW IWH ఇన్‌స్టంట్ వాటర్ హీటర్ (గీజర్)

V-గార్డ్ జియో ఇన్‌స్టంట్ వాటర్ గీజర్ | 3 లీటర్ 

AO స్మిత్ EWS-3 గ్లాస్ లైన్డ్ 3 లీటర్ 3KW ఇన్‌స్టంట్ వాటర్ హీటర్

Activa Amazon 10 L ఇన్‌స్టంట్ 3 KVA

Lifelong 3 లీటర్ ఇన్‌స్టంట్ గీజర్ - ఇంటి కోసం ఇన్‌స్టంట్ వాటర్ హీటర్ - 3000 W ఎలక్ట్రిక్ గీజర్

Polycab Etira Plus 3 లీటర్, 3KW ఎలక్ట్రిక్ ఇన్‌స్టంట్ గీజర్

క్రాంప్టన్ రాపిడ్ జెట్ 3-L ఇన్‌స్టంట్ వాటర్ హీటర్ (గీజర్)

హావెల్స్ కార్లో 3 లీటర్ 3000 kw ఇన్‌స్టంట్ వాటర్ హీటర్  (వైట్ బ్లూ) వాల్ మౌంట్