టీ20 వరల్డ్‌ కప్‌ చరిత్రలో అత్యధిక రన్‌ ఛేజ్‌లు ఇవే!

జపాన్   Runs : 216/2   Year : 11- ఫెబ్ 2024

ఇండియా  Runs : 225/4  Year : 28-నోవా 2023

వెస్ట్ ఇండీస్  Runs : 226/5 Year : 16-డేస్ 2023

సౌత్ ఆఫ్రికా  Runs :  226/5 Year : 16-ఫెబ్ 2020

సెర్బ్రియా   Runs : 229/4  Year : 24-జూన్ 2024

సౌత్ ఆఫ్రికా  Runs :  230/8 Year :  18-మార్ 2016

సౌత్ ఆఫ్రికా  Runs :  236/6 Year :  11-జాన్ 2015

న్యూజిలాండ్  Runs :   245/5 Year :   16-ఫెబ్ 2018

సెర్బియా  Runs :    246/ 2 Year :  6-జూన్ 2022

వెస్ట్ ఇండీస్  Runs :    259/4 Year : 26-మార్ 2023