2023 లో అత్యధిక వసూళ్లు రాబట్టిన ఇండియన్ మూవీస్ ఇవే..

జవాన్   వరల్డ్ వైడ్ గ్రాస్ : 1152cr

పఠాన్ వరల్డ్ వైడ్ గ్రాస్ :1050.8cr

యానిమల్ వరల్డ్ వైడ్ గ్రాస్ :901.2cr

గదర్ 2 వరల్డ్ వైడ్ గ్రాస్ :687.8cr

సాలార్ వరల్డ్ వైడ్ గ్రాస్ :623.5cr

లియో వరల్డ్ వైడ్ గ్రాస్ :618.5cr

జైలర్ వరల్డ్ వైడ్ గ్రాస్ :605.8cr

టైగర్ వరల్డ్ వైడ్ గ్రాస్ :466cr

డంకి వరల్డ్ వైడ్ గ్రాస్ :458.4cr

ఆదిపురుష్ వరల్డ్ వైడ్ గ్రాస్ :618.5cr