పింక్‌ శారీలో.. అందమైన గులాబీలా మెరిసిపోతున్న శ్రీనిధి శెట్టి