గ్లామర్‌ షోతో రచ్చ చేస్తోన్న రకుల్‌  ప్రీత్‌  సింగ్‌