ఇంత వయ్యారాలు పోతే.. కుర్రకారు ఎలా తట్టుకుంటారు నేహా..?