బ్లాక్‌ డ్రెస్‌లో.. బ్లాక్‌ అండ్‌ వైట్ ఫొజులతో ఉక్కిరి బిక్కిరి చేస్తోన్న నయన్‌