హాలీవుడ్ హీరో రేంజ్ లో కనిపిస్తున్న వంటలక్క కొడుకు!